ทำไมเมื่อเปลี่ยนซีลแล้ว
กระบอกยังรั่ว

 

    

 

       การใส่ซีลแกนด้วยเครื่องมือ 

     

 

              ซีลกันฝุ่นกันน้ำ

           สำหรับงานกลางแจ้ง

เกร็ดความรู้

 กระบอกไฮดรอลิค เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้เครื่องจักรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การซ่อมบำรุงกระบอกไฮดรอลิค แบ่งออกเป็น 2 วิธี ดังนี้

 1. PM (Preventive Maintenance) คือการดูแลซ่อมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น ซ่อมทุก 6 เดือน 1 ปี หรือทุก 2 ปี  ซึ่งก็เหมือนกับการดูแลรถยนต์ เช่น ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10,000 กิโลเมตร หรือ ภายใน 1 ปี เปลี่ยนยางทุก 50,000 กิโลเมตร หรือทุก 3 ปี
ข้อดี        กระบอกฯ จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
ข้อเสีย       อาจทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง

 2. BM (Break down Metenance) คือการซ่อมเมื่อกระบอกใช้งานไม่ได้แล้ว เช่น กระบอกรั่ว ไม่มีแรง แกนคด  ซึ่งก็เหมือนกับการเปลี่ยนยางเมื่อ ยางแตก
ข้อดี         ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด
ข้อเสีย        อาจเกิดอุบัติเหตุ, ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงสูงมาก
                  หรืออาจต้องเปลี่ยนกระบอกใหม่เลย