ทำไมเมื่อเปลี่ยนซีลแล้ว
กระบอกยังรั่ว

 

    

 

       การใส่ซีลแกนด้วยเครื่องมือ 

     

 

              ซีลกันฝุ่นกันน้ำ

           สำหรับงานกลางแจ้ง

เกร็ดความรู้

การใส่ซีลแกนด้วยเครื่องมือ

 เครื่องมือสำหรับใส่ซีลแกนและลักษณะซีลที่ใส่แล้ว

การจัดวางตำแหน่งเครื่องมือดังภาพ

ดัดซีลให้เป็นรูปหัวใจ

ใส่ซีลเข้ากับร่องชิ้นส่วน

ถอดเครื่องมือใส่ซีลแกนออก