ทำไมเมื่อเปลี่ยนซีลแล้ว
กระบอกยังรั่ว

 

    

 

       การใส่ซีลแกนด้วยเครื่องมือ 

     

 

              ซีลกันฝุ่นกันน้ำ

           สำหรับงานกลางแจ้ง

เกร็ดความรู้

ซีลกันฝุ่นกันน้ำ สำหรับงานกลางแจ้ง

กระบอกไฮดรอลิคที่ติดตั้งใช้งานภายนอกอาคาร เช่น กระบอกในแท่นขุดเจาะน้ำมัน เครนบนเรือ, รถขุด, รถตัก และ เครื่องจักรต่างๆ ควรที่จะเลือกใช้ซีลกันฝุ่นที่มีปากสำหรับกันน้ำฝน น้ำค้าง น้ำฉีดสำหรับล้าง

ซีลกันฝุ่นกันน้ำ รุ่น PU5 (Merkel)