ทำไมเมื่อเปลี่ยนซีลแล้ว
กระบอกยังรั่ว

 

    

 

       การใส่ซีลแกนด้วยเครื่องมือ 

     

 

              ซีลกันฝุ่นกันน้ำ

           สำหรับงานกลางแจ้ง

เกร็ดความรู้

กระบอกไฮดรอลิคโดยทั่วไป เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง จะพบปัญหาการรั่วซึมของชุดซีล โดยทั่วไปจะคิดว่า การซื้อซีลมาเปลี่ยนเข้าไปใหม่แล้ว จะสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม แต่ในความเป็นจริง คือ ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ที่ทำให้กระบอกรั่วซึมได้อีกเช่นกัน
 

 สาเหตุของการซ่อมเปลี่ยนซีลแต่ยังมีปัญหารั่วอยู่

1. ซีลที่ใช้มีขนาดเท่ากัน แต่ วัสดุคุณภาพ แตกต่างกัน

   
ซีลยูคับทั่วไป ซีลรุ่นเดิมยีห้อ Merkel

 

2. ใช้ซีลเทียบที่มีขนาดเท่ากัน แต่ โครงสร้าง ไม่เหมือนกัน

3. ท่อและแกนที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจมีขนาดไม่กลมหรือเป็นรูปไข่ หรือมีความลาดเอียง และความเรียบผิวไม่ได้มาตราฐาน

  1. ค่าความกลมของแกน X และแกน Y ต้องบวก/ลบ ไม่เกินพิกัด
  2. ค่าความเรียบผิว Ra ต้องไม่เกิน 0.3 ไมครอน
  3. ความลาดเอียงระหว่างหัวกับท้ายต้องมีค่าไม่เกินพิกัด

 

4. ชิ้นส่วนที่สึกหรอไปแล้ว ทำให้ตัวประคองหลวมคลอนเป็นเหตุให้ซีลรั่วได้

 

ร่องตัวประคองที่หลวมคลอน

 

5. การประกอบกระบอกที่ไม่ร่วมศูนย์กัน ส่งผลให้ซีลสึกด้านเดียวทำให้รั่วเร็ว

 ผลของการประกอบไม่ร่วมศูนย์ ส่งผลให้ซีลสึกด้านเดียว