กระบอกไฮดรอลิค

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

 

SIAMHYD

High Quality Seal  for     Heavy Duty Application

กระบอกไฮดรอลิค SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

ซีลไฮดรอลิค SIAMHYD

High Quality Seal  for     Heavy Duty Application

 

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

 

SIAMHYD

High Quality Seal  for     Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Seal  for     Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

SIAMHYD

High Quality Cylinder for Heavy Duty Application

Siam Hydraulic

บริษัท สยามไฮดรอลิค ออกแบบและผลิตกระบอกไฮดรอลิค พร้อมทั้ง บริการซ่อมและบริการหลังการขายโดยใช้มาตรฐานและเทคโนโลยี ในการผลิตแบบเดียวกันกับผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น ยุโรปและอเมริกา จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (SIAMHYD Cylinders) มีคุณภาพสูง มีความคงทน อายุการใช้งานยาวนาน ราคาประหยัดและมีความคุ้มค่า มากกว่ากระบอกไฮดรอลิคนำเข้าคุณภาพสูง ที่มีราคาแพง หรือ กระบอกไฮดรอลิคคุณภาพต่ำที่ผลิตไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังเป็นผู้แทนจำหน่ายซีลและซีลชุดซ่อม ที่มีคุณภาพสูง จากผู้ผลิตชั้นนำ

อ่านต่อ

 บริษัท สยามไฮดรอลิค จำกัด

888 ถนนลาซาล., แขวงบางนา,
เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260, ประเทศไทย
โทร. +66 (0) 2399-0939
เบอร์มือถือ.096-2892661, 084-1692445, 061-4235365
แฟกซ์. +66 (0) 2399-0939 ต่อ. 65

http://www.siamhyd.com
Facebook : siamhy
Line ID : siamhyd